منوی اصلی
فروش اینترنتی

خلاصه ای از مجموعه صنعتی حکمت

قانون، انسان های کوچک را کنترل می کند و اخلاقیات، انسان های بزرگ را …