منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

آرشیو 92

بیست وهشتم اسفند ماه هزاروسیصدونودودو

آغاز بهار پیام پروردگار به انسان است که:

زندگی همچنان جاری و فرصت ها برای تازه شدن باقی است و روزگار ، کاشته ها را می رویاند و نه خواسته ها را.

با آرزوی سالی که خواسته هایمان با کاشته هایمان همسو باشند.

بهار ۱۳۹۳ را به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می نمایم.