منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

مقالات تكنيك هاي انتخاب لوله مناسب

مقالات تکنیک های انتخاب لوله مناسب

در اینجا هفت توصیه برای طراحان ذکر می شود که حین فرایند انتخاب لوله و اتصالات باید رعایت شوند. برای کمک به انتخاب لوله مناسب برای کار، از یک برچسب مخفف در مورد اندازه، دما، کارآیی، مواد، فشار، لبه ها، و تحویل آن استفاده می شود. در ادامه آنچه باید در هر مرحله مد نظر قرار گیرد را ذکر کرده ایم.

6

اندازه

برای انتخاب لوله ای با اندازه مناسب، باید قطر داخلی و خارجی لوله با استفاده از یک کولیس با دقت مهندسی اندازه گیری شود. همچنین طول آن نیز باید اندازه گیری شود. لوله OD به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که بست های حفاظتی لوله مورد استفاده قرار بگیرند یا وقتی لوله ها در دیواره ها قرار گرفته باشند. وقتی یک قطعه لوله جایگزین می شود، همیشه لوله جدید به اندازه طول لوله قبلی بریده می شود. اگر لوله جایگزین خیلی کوتاه باشد، فشار ممکن است باعث شود لوله منبسط شده و در نتیجه طول عمر آن کاهش یابد.
تغییر طول لوله در شرایطی که مکانیزم های هیدرولیکی وارد عمل می شوند و فشار در بازه بین دو تا چهار درصد است، صورت می گیرد. کوتاه کردن لوله در هنگام کار به این صورت انجام می گیرد که طول لوله ها کمی بلندتر از فاصله حقیقی بین دو اتصال در نظر گرفته می شوند.

دما

همه لوله ها بر مبنای دمای سیال با یک ماکزیمم دمای کار در بازه ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه فارنهایت رده بندی می شوند. قرار گرفتن در دمای بالا می‌تواند منجر به این شود که لوله انعطاف پذیری خود را از دست بدهد. اشتباه در استفاده از روغن هیدرولیکی با چسبندگی مناسب برای نگه‌داشتن در دمای بالا می تواند این مشکل را پیچیده تر کند. همیشه از دستورالعمل های کارخانه تولید کننده لوله پیروی کنید.
تخطی از این دستورالعمل ها می تواند طول عمر لوله را تا هشتاد درصد کاهش بدهد. دماهای قابل قبول بنا به موادی که به کار برده می شود ممکن است در بازه ۶۵- ( ترکیبات لاستیک)  فارنهایت تا ۴۰۰ فارنهایت قرار بگیرند. وقتی لوله ها در معرض منابع گرمایی قرار می گیرند، دماهای خارجی تبدیل به فاکتور مهمی می شوند.
وقتی لوله ها باهم در معرض دماهای داخلی و خارجی بالا قرار بگیرند، کاهش قابل توجهی در طول عمر لوله به وجود خواهد آمد. نصب روکش می تواند لوله را از بخش های داغ تجهیزات و یا دیگر منابع گرمایی که بسیار خطرناک هستند، محافظت کند. در این شرایط، یک بست اضافی لازم است تا سیال هیدورلیکی در برابر منبع پتانسیل احتراقی پوشش داده شود.

کاربرد

آیا لوله انتخابی شرایط مربوط به شعاع خم کردن را دارد؟ این مربوط می شود به حداقل شعاع خمیدگی که یک لوله هیدرولیکی باید داشته باشد. افزایش شعاع خم شدگی ( به کارگیری شعاع کمتر از شعاع توصیه شده ) احتمالا باعث کاهش استحکام و طول عمر آن می شود.

7

طول مسیر

خطوط هیدرولیکی فشار موازی با دستگاه هرجایی که ممکن باشد طراحی می شوند. این روش با کاهش طول خط و به حداقل رساندن تعداد زاویه سخت و بست‌های جریان محدود شده، هزینه ها را کم می کند. همچنین این تعیین مسیر، از لوله ها در مقابل آسیب خارجی محافظت می‌کند و خدمات رسانی را راحت تر می کند.

مواد

به منظور ترکیب بندی تیوب مطابق با سیال به کار رفته در سیستم ضروری است که از جدول های راهنما کمک گرفت. افزایش دما، آلودگی سیال و تراکم روی سازگاری شیمیایی تیوب با سیال تاثیر خواهد گذاشت. بیشتر لوله های هیدرولیکی با روغن های نفتی سازگاری دارند. یاد آور می‌شویم که سیالات سبز یا تجزیه پذیر از نظر زیستی ممکن است در برخی از لوله ها ایجاد مشکل کنند.

8

 

ظرفیت های فشار

فشار کار لوله باید همیشه طوری انتخاب شود که بزرگتر یا مساوی با ماکزییم فشار سیستم، باشد. اگر فشاری که به لوله اعمال می شود از بیشینه فشار قابل تحمل برای لوله تجاوز کند، طول عمر لوله به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

انتهای لوله

فصل مشترک مکانیکی لوله و اتصال باید با لوله انتخابی مطابقت داشته باشد. اگر لوله ها و بست ها را طوری انتخاب کنیم که با یکدیگر کاملا جفت و جور شده باشند، می توانیم خیال خودمان را از اینکه بعدا از آنها نشتی ببینیم راحت کنیم.
به طور کلی دو دسته از اتصلات وجود دارد که برای بیشتر لوله ها به کار می روند: نوع ثابت ( در اصل توسط کارخانجات تولیدکننده تجهیزات مربوطه، بازسازی کاران در مقیاس بزرگ و فروشگاه های مربوط به بخش نگهداری به کار برده می شود ) و نوع قابل پیوند به میدان.
چفت های اتصالات دائم در لوله در وضعیت سرد حالت گیری می شوند و به صورت ماشینی محکم می شوند. آنها برای بیشتر لوله های ترموپلاستیکی و لاستیکی موجود هستند و مجموعه بسیاری از اتصالات مطمئن را با هزینه کم در اختیار ما می گذارند. لوازم جانبی ساخته شده در میدان با دستگاه های قابل حمل نسبتا ساده هستند. این دستگاه ها مقرون به صرفه هستند و به راحتی کار می کنند. در بیشتر موارد لازم نیست پوشش را بتراشید. این اتصالات در نصب نسبت به انواع دیگر ساده تر هستند.
بست های قابل پیوست در میدان به دو دسته پیچی و چفت شونده تقسیم می شوند. نوع پیچی با پیچاندن اتصال بیرونی روی قطر خارجی لوله به آن متصل می شود. بست های چفت شونده هم دارای یک لایه دو تکه است که می تواند با دو یا چهار پیچ و مهره به شلنگ متصل شود.
در هر حالتی چفت دارای توانایی محدودی برای استفاده مجدد است زیرا دنده پیچ ها در طول اتصال کج می شوند.
برای اطمینان از این که چفت با اندازه درست در هنگام جایگزینی وسیله به کار برده شده است، تعداد دنده پیچ ها در هر اینچ و قطر دنده پیچ چفت اصلی باید تعیین شده باشند. برای تعیین تعداد دنده پیچ ها در هر اینچ، آزمایشاتی مربوط به دنده پیچ موجود هستند. یک کولیس می تواند هم قطر درونی و هم خارجی دنده پیچها را اندازه گیری کند. OD ها در چفت های نر اندازه گیری می شوند در حالی که ID ها در چفت های ماده اندازه گیری می شوند.