منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

بوش هيدروليك METRIC

بوش هیدرولیک METRIC

بوش های هیدرولیک مدل های مختلفی دارد برخی از بوش های هیدرولیک در شیلنگ‌های پنوماتیک و لوله‌های پنوماتیک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند .

بوش های هیدرولیک در ۳ نوع مختلف موجود می‌باشند :

۱- بوش های هیدرولیک که داخل مهره قرار می گیرند و به طور مستقیم در اتصالات هیدرولیک ۲۴ درجه آب‌بند می‌شوند.

۲- بوش های هیدرولیک که داخل مهره قرار می گیرند و به طور مستقیم در اتصالات هیدرولیک کف تخت آب‌بند می‌شوند.

۳- بوش های هیدرولیک سیلو دار ( اورینگ دار ) که داخل مهره قرار می گیرند و به طور مستقیم در اتصالات هیدرولیک ۲۴ درجه آب‌بند می‌شوند.

Hydraulic bush has various models. Some of hydraulic bush are also used in pneumatic hoses and pneumatic tubes.i

Hydraulic bush has 3 types:i

۱i-Hydraulic bush are placed inside the nut and directly is sealing in 24 degrees hydraulic fittings

۲i-Hydraulic bush are placed inside the nut and directly is sealing in flat hydraulic fittings

۳i-Hydraulic O-ring seals bush are placed inside the nut and directly is sealing in 24 degrees hydraulic fittings