منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

زانو هيدروليك METRIC

زانو هیدرولیک METRIC

زانوهای هیدرولیک ۲۴ درجه metric توسط مهره و بوش هیدرولیک به لوله های هیدرولیک آب بند می شوند و در بعضی موارد که فشار هیدرولیک بیش از اندازه باشد، جهت اطمینان بیشتر اتصالات هیدرولیک را با مهره و دنباله جوشی ۲۴ درجه که داخل مهره قرار می گیرد آب‌بند می کنند .

 Metric 24 degrees hydraulic elbows are sealing to hydraulic tubes by hydraulic nut and bush, and in some cases that the hydraulic pressure is too much, to ensure more hydraulic fittings are sealing with nut and 24 degrees butt-weld tube which is placed inside nut.i