منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

پشت آمپری هیدرولیک METRIC

پشت آمپری هیدرولیک METRIC

پشت آمپری های هیدرولیک و یا تبدیل های هیدرولیک اتصالاتی هستند که با استفاده از آنها می توانیم سایز های اتصالات هیدرولیک را تغییر دهیم و آن ها را از کوچکتر به بزرگتر و بالعکس تبدیل کنیم.

Hydraulic BSP pressure gauge connector and hydraulic reducers are fittings which with using them we can change the size of hydraulic fittings and convert them from smaller to bigger or conversely.i