منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

سرحلقه هيدروليك METRIC

سرحلقه هیدرولیک METRIC

سرحلقه‌های هیدرولیک برای شیلنگ‌های پنوماتیک، شیلنگ‌های هیدرولیک، لوله‌های هیدرولیک،‌ لوله‌های فشار قوی و لوله‌های پنوماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سرحلقه‌های هیدرولیک ۳ نوع می‌باشند :

۱-سرحلقه های جوشی هیدرولیک

۲-سرحلقه های شیلنگ خور هیدرولیک

۳-سرحلقه های شیلنگ خور پنوماتیک

Hydraulic banjos are used for pneumatic hoses, hydraulic hoses, hydraulic pipes, high pressure pipes, pneumatic pipes.i

Hydraulic banjos are 3 types:i

۱i-Hydraulic socket weld banjos

۲i-Hydraulic hose fit banjos

۳i-Pneumatic hose fit banjos