منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

اتصالات هيدروليك متفرقه METRIC

کاتالوگ آدابتور هیدرولیک METRIC

آدابتورهای هیدرولیک ۲۴ درجه metric توسط مهره و بوش هیدرولیک به لوله های هیدرولیک آب‌بند می‌شوند و در برخی موارد که فشار هیدرولیک بیش از اندازه باشد، جهت اطمینان بیشتر اتصالات هیدرولیک را با مهره و دنباله جوشی ۲۴ درجه که داخل مهره قرار می‌گیرد آب‌بند می‌کنند.

Metric 24 degrees metric hydraulic adapters are sealing to the hydraulic tubes by hydraulic nut and bush, and in some cases that the hydraulic pressure is too much, to ensure more hydraulic fittings are sealing with nut and 24 degrees butt-weld tube which is placed inside nut.i

کاتالوگ کوپلینگ هیدرولیک METRIC

کوپلینگ های هیدرولیک بسیار متنوع هستند

۱-کوپلینگ های هیدرولیک ساچمه ای

۲-کوپلینگ های هیدرولیک ساچمه سوزنی

۳-کوپلینگ های هیدرولیک کف تخت

۴-کوپلینگ های هیدرولیک پیچی

Hydraulic couplings are highly variable:i

۱i-Hydraulic ball couplings

۲i-Hydraulic ball needle couplings

۳i-Hydraulic flat couplings

۴i-Hydraulic spiral couplings

کاتالوگ درپوش آچارخور هیدرولیک METRIC

درپوش های هیدرولیک بسیار متنوع هستند

۱- درپوش هیدرولیک آلنی خودرو

۲- درپوش هیدرولیک آلنی واشررخور

۳- درپوش هیدرولیک داخل دنده

۴- درپوش هیدرولیک داخل دنده جهت کورکردن اتصالات هیدرولیک ۲۴ درجه

۵- درپوش هیدرولیک آچارخور BSP

۶- درپوش هیدرولیک آچارخور NPT

۷- درپوش هیدرولیک آچارخور بوش خور جهت کورکردن اتصالات هیدرولیک ۲۴ درجه و یا مهره دنباله های هیدرولیک ۲۴ درجه .

Hydraulic plugs are very diverse.i

۱i) BSP male captive seal hollow hex plug

۲i) BSP male captive o-ring seal plug

۳i) Female plug

۴i) Female plug for blinding 24 degrees hydraulic fittings

۵i) BSP male captive seal plug

۶i) NPT male captive seal plug

۷i) Male plug for blinding 24 degrees hydraulic fittings or 24 degrees hydraulic females.i

کاتالوگ تبدیل هیدرولیک METRIC

تبدیل ها و یا پشت آمپری های هیدرولیک اتصالاتی هستند که با استفاده از آنها می توانیم سایزهای اتصالات هیدرولیک را تغییر دهیم و سایز آن‌ها را از کوچک به بزرگ و بالعکس تبدیل کنیم.

Reducers or hydraulic BSP pressure gauge connector are fittings which with using them we can change the size of hydraulic fittings and convert them from smaller to bigger or conversely.i

کاتالوگ پشت آمپری هیدرولیک METRIC

پشت آمپری های هیدرولیک و یا تبدیل های هیدرولیک اتصالاتی هستند که با استفاده از آنها می توانیم سایز های اتصالات هیدرولیک را تغییر دهیم و آن ها را از کوچکتر به بزرگتر و بالعکس تبدیل کنیم.

Hydraulic BSP pressure gauge connector and hydraulic reducers are fittings which with using them we can change the size of hydraulic fittings and convert them from smaller to bigger or conversely.i