منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

ساعات کار

فروشگاه

روزهای یکشنبه – دوشنبه – سه شنبه

ساعت ۸ الی ۱۸:۳۰

روزهای شنبه – چهارشنبه

ساعت ۸ الی ۲۴

روزهای پنج شنبه – جمعه

ساعت ۸ الی ۱۴

دفتر

 روزهای شنبه تا چهارشنبه

 ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷

روزهای پنج شنبه

ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴

تراشکاری

روزهای شنبه تا چهارشنبه

ساعت ۸ الی ۱۸:۳۰

روزهای پنج شنبه

ساعت ۸ الی ۱۴

 انبارهای

 Y, P, H , D, B

روزهای یکشنبه – دوشنبه – سه شنبه

ساعت ۸ الی ۱۸:۳۰

روزهای شنبه – چهارشنبه

ساعت ۸ الی ۲۴

روزهای پنج شنبه – جمعه

ساعت ۸ الی ۱۴