منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

توانایی ها

واردکننده ، تولید کننده ، سازنده و تأمین کننده

 

انواع شیلنگ ها :

واردات

انواع شیلنگ های هیدرولیک،شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک دو لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک شش لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک منجیدار،شیلنگ های هیدرولیک فلکسی بل،شیلنگ های شیمیایی،شیلنگ های صنعتی،شیلنگ های نفت و گاز،شیلنگ های پنوماتیک،شیلنگ های فلکسی بل استنلس استیل،شیلنگ های تفلون و فایبر گلس،شیلنگ های مواد غذایی،شیلنگ های بدون کربن،شیلنگ های هوا،شیلنگ های آب،شیلنگ های روغن،شیلنگ های بنزین،شیلنگ های گازوئیل،شیلنگ های بخار،شیلنگ های ضد سایش،شیلنگ های دو قلو،شیلنگ های اکسیژن،شیلنگ های نیتروژن،شیلنگ های فشار معمولی،شیلنگ های سیلیکون (نسوز)،شیلنگ های آتش نشانی،شیلنگ های شفاف فنردار،شیلنگ های نجاری،شیلنگ های ناجین،شیلنگ های خرطومی،شیلنگ های هواکش فلکسی بل،شیلنگ های ساید بای ساید،شیلنگ های تفلون و شیلنگ های سند بلاست .

سازنده

انواع شیلنگ های هیدرولیک،شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک دو لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک شش لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک منجیدار،شیلنگ های هیدرولیک فلکسی بل،شیلنگ های شیمیایی،شیلنگ های صنعتی،شیلنگ های نفت و گاز،شیلنگ های پنوماتیک،شیلنگ های فلکسی بل استنلس استیل،شیلنگ های تفلون و فایبر گلس،شیلنگ های مواد غذایی،شیلنگ های بدون کربن،شیلنگ های هوا،شیلنگ های آب،شیلنگ های روغن،شیلنگ های بنزین،شیلنگ های گازوئیل،شیلنگ های بخار،شیلنگ های ضد سایش،شیلنگ های دو قلو،شیلنگ های اکسیژن،شیلنگ های نیتروژن،شیلنگ های فشار معمولی،شیلنگ های سیلیکون (نسوز)،شیلنگ های آتش نشانی،شیلنگ های شفاف فنردار،شیلنگ های نجاری،شیلنگ های ناجین،شیلنگ های خرطومی،شیلنگ های هواکش فلکسی بل،شیلنگ های ساید بای ساید،شیلنگ های تفلون و شیلنگ های سند بلاست .

تأمین کننده

انواع شیلنگ های هیدرولیک،شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک دو لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک شش لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک منجیدار،شیلنگ های هیدرولیک فلکسی بل،شیلنگ های شیمیایی،شیلنگ های صنعتی،شیلنگ های نفت و گاز،شیلنگ های پنوماتیک،شیلنگ های فلکسی بل استنلس استیل،شیلنگ های تفلون و فایبر گلس،شیلنگ های مواد غذایی،شیلنگ های بدون کربن،شیلنگ های هوا،شیلنگ های آب،شیلنگ های روغن،شیلنگ های بنزین،شیلنگ های گازوئیل،شیلنگ های بخار،شیلنگ های ضد سایش،شیلنگ های دو قلو،شیلنگ های اکسیژن،شیلنگ های نیتروژن،شیلنگ های فشار معمولی،شیلنگ های سیلیکون (نسوز)،شیلنگ های آتش نشانی،شیلنگ های شفاف فنردار،شیلنگ های نجاری،شیلنگ های ناجین،شیلنگ های خرطومی،شیلنگ های هواکش فلکسی بل،شیلنگ های ساید بای ساید،شیلنگ های تفلون و شیلنگ های سند بلاست .

انواع اتصالات :

واردات

انواع اتصالات هیدرولیک که شامل اتصالات هیدرولیک SAE فلنج،اتصالات هیدرولیک JIC،اتصالات هیدرولیک JIS،اتصالات هیدرولیک ORFS،اتصالات هیدرولیک BSP،اتصالات هیدرولیک METRIC،اتصالات هیدرولیک FERUL،اتصالات آهنی،اتصالات استیل،اتصالات برنجی،اتصالات آلومینیومی،اتصالات پنوماتیک برنجی،اتصالات پنوماتیک فلزی،اتصالات هیدرولیک مهره دنباله،اتصالات هیدرولیک پوسته،اتصالات هیدرولیک مغزی (واسطه)،اتصالات هیدرولیک زانویی،اتصالات هیدرولیک سه راهی،اتصالات هیدرولیک بوشن،اتصالات هیدرولیک مهره،اتصالات هیدرولیک بوش،اتصالات هیدرولیک بانجو،اتصالات هیدرولیک تبدیل،اتصالات هیدرولیک درپوش .

تولید کننده

انواع اتصالات هیدرولیک که شامل اتصالات هیدرولیک SAE فلنج،اتصالات هیدرولیک JIC،اتصالات هیدرولیک JIS،اتصالات هیدرولیک ORFS،اتصالات هیدرولیک BSP،اتصالات هیدرولیک METRIC،اتصالات هیدرولیک FERUL،اتصالات آهنی،اتصالات استیل،اتصالات برنجی،اتصالات آلومینیومی،اتصالات پنوماتیک برنجی،اتصالات پنوماتیک فلزی،اتصالات هیدرولیک مهره دنباله،اتصالات هیدرولیک پوسته،اتصالات هیدرولیک مغزی (واسطه)،اتصالات هیدرولیک زانویی،اتصالات هیدرولیک سه راهی،اتصالات هیدرولیک بوشن،اتصالات هیدرولیک مهره،اتصالات هیدرولیک بوش،اتصالات هیدرولیک بانجو،اتصالات هیدرولیک تبدیل،اتصالات هیدرولیک درپوش .

سازنده

انواع اتصالات هیدرولیک که شامل اتصالات هیدرولیک SAE فلنج،اتصالات هیدرولیک JIC،اتصالات هیدرولیک JIS،اتصالات هیدرولیک ORFS،اتصالات هیدرولیک BSP،اتصالات هیدرولیک METRIC،اتصالات هیدرولیک FERUL،اتصالات آهنی،اتصالات استیل،اتصالات برنجی،اتصالات آلومینیومی،اتصالات پنوماتیک برنجی،اتصالات پنوماتیک فلزی،اتصالات هیدرولیک مهره دنباله،اتصالات هیدرولیک پوسته،اتصالات هیدرولیک مغزی (واسطه)،اتصالات هیدرولیک زانویی،اتصالات هیدرولیک سه راهی،اتصالات هیدرولیک بوشن،اتصالات هیدرولیک مهره،اتصالات هیدرولیک بوش،اتصالات هیدرولیک بانجو،اتصالات هیدرولیک تبدیل،اتصالات هیدرولیک درپوش .

تأمین کننده

انواع اتصالات هیدرولیک که شامل اتصالات هیدرولیک SAE فلنج،اتصالات هیدرولیک JIC،اتصالات هیدرولیک JIS،اتصالات هیدرولیک ORFS،اتصالات هیدرولیک BSP،اتصالات هیدرولیک METRIC،اتصالات هیدرولیک FERUL،اتصالات آهنی،اتصالات استیل،اتصالات برنجی،اتصالات آلومینیومی،اتصالات پنوماتیک برنجی،اتصالات پنوماتیک فلزی،اتصالات هیدرولیک مهره دنباله،اتصالات هیدرولیک پوسته،اتصالات هیدرولیک مغزی (واسطه)،اتصالات هیدرولیک زانویی،اتصالات هیدرولیک سه راهی،اتصالات هیدرولیک بوشن،اتصالات هیدرولیک مهره،اتصالات هیدرولیک بوش،اتصالات هیدرولیک بانجو،اتصالات هیدرولیک تبدیل،اتصالات هیدرولیک درپوش .

انواع لوله ها :

واردات

انواع تیوب های METRIC هیدرولیک که شامل سایزهای ۶*۱ – ۶*۱٫۵ – ۶*۲٫۵ – ۸*۱ – ۸*۱٫۵ – ۸*۲ – ۱۰*۱ – ۱۰*۱٫۵ – ۱۰*۲ – ۱۲*۱ – ۱۲*۱٫۵ – ۱۲*۲ – ۱۴*۱٫۵ – ۱۴*۲ – ۱۵*۱٫۲ – ۱۵*۱٫۵ – ۱۵*۲ – ۱۶*۱٫۵ – ۱۶*۲ – ۱۶*۲٫۵ – ۱۸*۱٫۵ – ۱۸*۲ – ۲۰*۲ – ۲۰*۲٫۵ – ۲۰*۳ – ۲۲*۱٫۵ – ۲۲*۲ – ۲۲*۲٫۵ – ۲۵*۲٫۵ – ۲۵*۳ – ۲۸*۲ – ۲۸*۲٫۵ – ۲۸*۳ -۳۰*۳ – ۳۰*۳٫۵ – ۳۰*۴ – ۳۵*۲ – ۳۵*۲٫۵ – ۳۵*۳ – ۳۸*۴ – ۳۸*۵ – ۴۲*۴ – ۴۲*۵   و انواع تیوب ها INCH هیدرولیک که شامل سایزهای ۳/۱۶ – ۱/۴ – ۵/۱۶ – ۳/۸ – ۱/۲ – ۵/۸ – ۳/۴ – ۱″ – ۱٫۱/۴ – ۱٫۱/۲ -۲″ – می باشند .

 

تأمین کننده

انواع تیوب های METRIC هیدرولیک که شامل سایزهای ۶*۱ – ۶*۱٫۵ – ۶*۲٫۵ – ۸*۱ – ۸*۱٫۵ – ۸*۲ – ۱۰*۱ – ۱۰*۱٫۵ – ۱۰*۲ – ۱۲*۱ – ۱۲*۱٫۵ – ۱۲*۲ – ۱۴*۱٫۵ – ۱۴*۲ – ۱۵*۱٫۲ – ۱۵*۱٫۵ – ۱۵*۲ – ۱۶*۱٫۵ – ۱۶*۲ – ۱۶*۲٫۵ – ۱۸*۱٫۵ – ۱۸*۲ – ۲۰*۲ – ۲۰*۲٫۵ – ۲۰*۳ – ۲۲*۱٫۵ – ۲۲*۲ – ۲۲*۲٫۵ – ۲۵*۲٫۵ – ۲۵*۳ – ۲۸*۲ – ۲۸*۲٫۵ – ۲۸*۳ -۳۰*۳ – ۳۰*۳٫۵ – ۳۰*۴ – ۳۵*۲ – ۳۵*۲٫۵ – ۳۵*۳ – ۳۸*۴ – ۳۸*۵ – ۴۲*۴ – ۴۲*۵   و انواع تیوب ها INCH هیدرولیک که شامل سایزهای ۳/۱۶ – ۱/۴ – ۵/۱۶ – ۳/۸ – ۱/۲ – ۵/۸ – ۳/۴ – ۱″ – ۱٫۱/۴ – ۱٫۱/۲ -۲″ –  و انواع لوله های فشارقوی رده های ۲۰ , ۴۰ , ۸۰  که شامل سایزهای ۱/۴ – ۳/۸ – ۱/۲ – ۳/۴ – ۱″ – ۱٫۱/۴ – ۱٫۱/۲ – ۲″ – ۲٫۱/۲ – ۳″ – ۳٫۱/۲ – ۴″ – می باشند.

انواع بست ها :

واردات

انواع بست PP هیدرولیک، بست لوله های هیدرولیک تک پلیت تک پیچ ، بست لوله های هیدرولیک تک پلیت دوپیچ ،بست لوله های هیدرولیک دوپلیت ، بست لوله های هیدرولیک دوپلیت قوی ، بست لوله های هیدرولیک دوقلو، بست آلومینیومی هیدرولیک ، بست آلومینومی لوله های هیدرولیک دوپیچ ، بست آلومینومی لوله های هیدرولیک دوپلیت ، بست آلومینومی لوله های هیدرولیک دوپلیت قوی که شامل سایزهای میلی متر  ۶ -۸ – ۱۰ – ۱۲ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۸ – ۲۰ – ۲۲ – ۲۵ – ۲۸ – ۳۰ – ۳۵ – ۳۸ – ۴۲  و سایزهای اینچ ۳/۸ – ۱/۲ – ۵/۸ – ۳/۴ – ۱″ – ۱٫۱/۴ – ۱٫۱/۲ – ۲″ – ۲٫۱/۲ – ۳″ – ۳٫۱/۲ – ۴″ – ۴٫۱/۲ – ۵″ – ۶ ” – ۸ ”  می باشند .

انواع بست لوله های گاز ، بست لوله های آب ، بست لوله های پلی اتیلن ، بست لوله های ST 37  ، بست لوله های ST 35.8 ، بست لوله های A 179 ، بست لوله های A 192 ، بست لوله های CCA 22 ، بست لوله های A210 ، بست لوله های A 334 .

انواع بست شیلنگ های گاز ، بست شیلنگ های آب ، بست شیلنگ های فلکسی بل ، بست شیلنگ های کمپرسوری ، بست شیلنگ های مواد غذایی ، بست شیلنگ های مواد نفتی ، بست شیلنگ های فنردار ، بست شیلنگ های بنزین ، بست شیلنگ های شفاف فنردار ، بست شیلنگ های بخاری ، بست شیلنگ های کولر ، بست شیلنگ های مکش .

انواع بست های کمربندی پلاستیکی در سایزهای ۱۰ سانتی ۱۵ سانتی ۲۰ سانتی ۲۵ سانتی ۳۰ سانتی ۴۰ سانتی ۵۰ سانتی ۶۰ سانتی ۷۵ سانتی ۹۰ سانتی ۱۰۰ سانتی ۱۲۰ سانتی .

 

تأمین کننده

انواع بست PP هیدرولیک، بست لوله های هیدرولیک تک پلیت تک پیچ ، بست لوله های هیدرولیک تک پلیت دوپیچ ،بست لوله های هیدرولیک دوپلیت ، بست لوله های هیدرولیک دوپلیت قوی ، بست لوله های هیدرولیک دوقلو، بست آلومینیومی هیدرولیک ، بست آلومینومی لوله های هیدرولیک دوپیچ ، بست آلومینومی لوله های هیدرولیک دوپلیت ، بست آلومینومی لوله های هیدرولیک دوپلیت قوی که شامل سایزهای میلی متر  ۶ -۸ – ۱۰ – ۱۲ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۸ – ۲۰ – ۲۲ – ۲۵ – ۲۸ – ۳۰ – ۳۵ – ۳۸ – ۴۲  و سایزهای اینچ ۳/۸ – ۱/۲ – ۵/۸ – ۳/۴ – ۱″ – ۱٫۱/۴ – ۱٫۱/۲ – ۲″ – ۲٫۱/۲ – ۳″ – ۳٫۱/۲ – ۴″ – ۴٫۱/۲ – ۵″ – ۶ ” – ۸ ”  می باشند .

انواع بست لوله های گاز ، بست لوله های آب ، بست لوله های پلی اتیلن ، بست لوله های ST 37  ، بست لوله های ST 35.8 ، بست لوله های A 179 ، بست لوله های A 192 ، بست لوله های CCA 22 ، بست لوله های A210 ، بست لوله های A 334 .

انواع بست شیلنگ های گاز ، بست شیلنگ های آب ، بست شیلنگ های فلکسی بل ، بست شیلنگ های کمپرسوری ، بست شیلنگ های مواد غذایی ، بست شیلنگ های مواد نفتی ، بست شیلنگ های فنردار ، بست شیلنگ های بنزین ، بست شیلنگ های شفاف فنردار ، بست شیلنگ های بخاری ، بست شیلنگ های کولر ، بست شیلنگ های مکش .

انواع بست های کمربندی پلاستیکی در سایزهای ۱۰ سانتی ، ۱۵ سانتی ، ۲۰ سانتی ، ۲۵ سانتی ، ۳۰ سانتی ، ۴۰ سانتی ،  ۵۰ سانتی ، ۶۰ سانتی ، ۷۵ سانتی ، ۹۰ سانتی ، ۱۰۰ سانتی  و۱۲۰ سانتی .

به استحضار مشتریان محترم میرساند انواع کاتالوگ شیلنگ های هیدرولیک،شیلنگ های هیدرولیک یک لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک دو لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک چهار لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک شش لایه سیم،شیلنگ های هیدرولیک منجیدار،شیلنگ های هیدرولیک فلکسی بل،شیلنگ های شیمیایی،شیلنگ های صنعتی،شیلنگ های نفت و گاز،شیلنگ های پنوماتیک،شیلنگ های فلکسی بل استنلس استیل،شیلنگ های تفلون و فایبر گلس،شیلنگ های مواد غذایی،شیلنگ های بدون کربن،شیلنگ های هوا،شیلنگ های آب،شیلنگ های روغن،شیلنگ های بنزین،شیلنگ های گازوئیل،شیلنگ های بخار،شیلنگ های ضد سایش،شیلنگ های دو قلو،شیلنگ های اکسیژن،شیلنگ های نیتروژن،شیلنگ های فشار معمولی،شیلنگ های سیلیکون (نسوز)،شیلنگ های آتش نشانی،شیلنگ های شفاف فنردار،شیلنگ های نجاری،شیلنگ های ناجین،شیلنگ های خرطومی،شیلنگ های هواکش فلکسی بل،شیلنگ های ساید بای ساید،شیلنگ های تفلون و شیلنگ های سند بلاست در این بخش موجود و قابل دسترسی می باشد ؛ و انواع کاتالوگ های اتصالات هیدرولیک که شامل اتصالات هیدرولیک SAE فلنج،اتصالات هیدرولیک JIC،اتصالات هیدرولیک JIS،اتصالات هیدرولیک ORFS،اتصالات هیدرولیک BSP،اتصالات هیدرولیک METRIC،اتصالات هیدرولیک FERUL،اتصالات آهنی،اتصالات استیل،اتصالات برنجی،اتصالات آلومینیومی،اتصالات پنوماتیک برنجی،اتصالات پنوماتیک فلزی،اتصالات هیدرولیک مهره دنباله،اتصالات هیدرولیک پوسته،اتصالات هیدرولیک مغزی (واسطه)،اتصالات هیدرولیک زانویی،اتصالات هیدرولیک سه راهی،اتصالات هیدرولیک بوشن،اتصالات هیدرولیک مهره،اتصالات هیدرولیک بوش،اتصالات هیدرولیک بانجو،اتصالات هیدرولیک تبدیل،اتصالات هیدرولیک درپوش در این بخش موجود و قابل دسترسی می باشد.

فروشگاه حکمت قادر به ارائه خدمات ذیل نیز می باشد :

۱) تحویل ۱۰۰۰ نوع کالا با حجم دو کانتینر ۲۰ فوت در یک روز کاری

۲)دریافت قیمت هرگونه کالای مربوطه در۵ روز کاری از ۱۰ کشور مختلف

۳) مشاوره جهت راه اندازی خطوط هیدرولیک ومعرفی انواع کالاهای استاندارد جهت مصرف

۴) معرفی واعزام افرادی متخصص و با تجربه جهت نصب و راه اندازی خطوط هیدرولیک

۵) تولید انواع اتصالات : استیل، آهن، برنج و آلومینیوم در اولین فرصت با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت