منوی اصلی
Translate
فروش اینترنتی

مراحل تاسیس مجموعه صنعتی حکمت

شروع به کار حکمت:

احمد نیک فرمان مطلق درسال ۱۳۶۹ درزمینه اتصالات، لوله و شیلنگ به عنوان کارگر آغاز به کار کرد. درسال ۱۳۷۲ کار خود را به صورت مستقل پیش گرفت و در سال ۱۳۷۳ فروشگاه “امین” را افتتاح نمود. او درسال ۱۳۷۶ با اعلام ورشکستگی از این کار خارج شد و در سال ۱۳۷۷ پس از یک سال مسافرکشی با اتومبیل، با عزمی راسخ دوباره وارد بازار کار قبلی خود شده و پس از ۳ ماه تلاش و فعالیت شبانه روزی درهمان سال فروشگاه “یکتا” را راه اندازی نمود.

بر حسب شرایط موجود در سال ۱۳۷۹ فروشگاه “یکتا” نیز که حاصل تلاش‌های وی بود به ناچار تعطیل شد. اما این باعث دلسردی ایشان نشد، چرا که احمد نیک فرمان مطلق بنا را بر خرابه‌های شکست قبلی خود نهاد و در سال ۱۳۸۰ باز هم با تلاش فراوان فروشگاهی را این بار با نام “احمد” راه اندازی کرد. درسال ۱۳۸۱ به صورت شراکتی اداره فروشگاه را با یکی از دوستان خود ادامه داد؛ اما درسال ۱۳۸۲ باز هم فروشگاه “احمد” را پس از واگذاری به شریک خود از دست داد، با این حال لحظه ای دست از تلاش و کوشش بر‌نداشت و نفسی ناامید نشد.

او خود را همیشه انسانی کوچک در آرزوی انسانی بزرگ شدن می‌دانست؛ با توجه به اینکه ایشان تمام شکست‌های خود را حکمت خالق بزرگوارش می دانست و در لحظه لحظه‌ی زندگی در هر شرایطی به ایزد منان عشق می‌ورزید از همین رو فروشگاه دیگری را در همان سال تاسیس کرد و با نام گذاری تحت عنوان “حکمت” نشان داد که با اتکا بر اراده خود قدم در راه حکمت ایزد منان برداشته است.

امروز ما مدعی هستیم حکمت با تجربیاتی فراوان، می تواند پاسخگوی شما بزرگواران باشد.