منوی اصلی
فروش اینترنتی

راسته هيدروليك METRIC

کاتالوگ راسته هیدرولیک METRIC

راسته‌های هیدرولیک ۲۴ درجه metric توسط مهره و بوش هیدرولیک به لوله های هیدرولیک آب‌بند می شوند و در بعضی موارد که فشار هیدرولیک بیش از اندازه باشد، جهت اطمینان بیشتر اتصالات هیدرولیک را با مهره و دنباله جوشی ۲۴ درجه که داخل مهره قرار می‌گیرد آب‌بند می‌کنند.

 

Metric 24 degrees hydraulic males are sealing to hydraulic tubes by hydraulic nut and bush and in some cases that the hydraulic pressure is too much, and to ensure more hydraulic fittings are sealing with nut and 24 degrees butt-weld tube which is placed inside nut.i