منوی اصلی
فروش اینترنتی

مهره هيدروليك METRIC

کاتالوگ مهره هیدرولیک METRIC

مهره های هیدرولیک لوله خور metric چهار نوع می باشند:

۱-مهره های هیدرولیک LL برای فشارهای بسیار ضعیف و یا پنوماتیک

۲-مهره های هیدرولیک L برای فشار های معمولی هیدرولیک

۳-مهره های هیدرولیک S برای فشارهای بالای هیدرولیک

۴-مهره های هیدرولیک SS برای فشار های هیدرولیک بالای ۱۰۰۰ بار

Metric tube hydraulic nuts are 4 types:i

۱i-LL hydraulic nuts which are used for very weak pressures or pneumatic

۲i-L hydraulic nuts which are used for normal hydraulic pressures

۳i-S hydraulic nuts which are used for over hydraulic pressures

۴i-SS hydraulic nuts which are used for hydraulic pressures over 1000 bar