منوی اصلی
فروش اینترنتی

بانجو هيدروليك METRIC

کاتالوگ بانجو هیدرولیک METRIC

بانجو های هیدرولیک ۲۴ درجه metric توسط مهره و بوش هیدرولیک به لوله های هیدرولیک آب‌بند می‌شوند و در برخی موارد که فشار هیدرولیک بیش از اندازه باشد،‌ جهت اطمینان بیشتر اتصالات هیدرولیک را با مهره و دنباله جوشی ۲۴ درجه که داخل مهره قرار می‌گیرد آب‌بند می‌کنند .

Metric 24 degrees metric hydraulic banjos are sealing to the hydraulic tubes by hydraulic nut and bush, and in some cases that the hydraulic pressure is too much, to ensure more hydraulic fittings are sealing with nut and 24 degrees butt-weld tube which is placed inside nut.i