منوی اصلی
فروش اینترنتی

تبديل هيدروليك METRIC

کاتالوگ تبدیل هیدرولیک METRIC

تبدیل ها و یا پشت آمپری های هیدرولیک اتصالاتی هستند که با استفاده از آنها می توانیم سایزهای اتصالات هیدرولیک را تغییر دهیم و سایز آن‌ها را از کوچک به بزرگ و بالعکس تبدیل کنیم.

Reducers or hydraulic BSP pressure gauge connector are fittings which with using them we can change the size of hydraulic fittings and convert them from smaller to bigger or conversely.i