منوی اصلی
فروش اینترنتی

اتصالات هيدروليك متفرقه METRIC

کوپلینگ هیدرولیک METRIC

کوپلینگ های هیدرولیک بسیار متنوع هستند:

۱-کوپلینگ های هیدرولیک ساچمه ای

۲-کوپلینگ های هیدرولیک ساچمه سوزنی

۳-کوپلینگ های هیدرولیک کف تخت

۴-کوپلینگ های هیدرولیک پیچی

Hydraulic couplings are highly variable:i

۱i-Hydraulic ball couplings

۲i-Hydraulic ball needle couplings

۳i-Hydraulic flat couplings

۴i-Hydraulic spiral couplings

سوپاپ هیدرولیک METRIC

سوپاپ های هیدرولیک به صورت راسته هیدرولیک سوپاپ دار و واسطه هیدرولیک سوپاپ دار می باشند.
در واسطه های هیدرولیک سوپاپ دار جهت سوپاپ فرقی ندارد در صورتیکه در راسته های هیدرولیک جهت سوپاپ بسیار حائز اهمیت می باشد.

 

Hydraulic check valves are likes BSP hydraulic check valve and union 24 degrees hydraulic check valve.i
In union 24 degrees hydraulic check valves doesn’t matter the direction of the check valve, while in BSP hydraulic check valve is important the direction of check valve. i

درپوش آلنی هیدرولیک METRIC

درپوش های هیدرولیک بسیار متنوع هستند

۱- درپوش هیدرولیک آلنی خودرو

۲- درپوش هیدرولیک آلنی واشررخور

۳- درپوش هیدرولیک داخل دنده

۴- درپوش هیدرولیک داخل دنده جهت کورکردن اتصالات هیدرولیک ۲۴ درجه

۵- درپوش هیدرولیک آچارخور BSP

۶- درپوش هیدرولیک آچارخور NPT

۷- درپوش هیدرولیک آچارخور بوش خور جهت کورکردن اتصالات هیدرولیک ۲۴ درجه و یا مهره دنباله های هیدرولیک ۲۴ درجه

Hydraulic plugs are very diverse.i

۱i) BSP male captive seal hollow hex plug

۲i) BSP male captive o-ring seal plug

۳i) Female plug

۴i) Female plug for blinding 24 degrees hydraulic fittings

۵i) BSP male captive seal plug

۶i) NPT male captive seal plug

۷i) Male plug for blinding 24 degrees hydraulic fittings or 24 degrees hydraulic females

سرحلقه هیدرولیک METRIC

سرحلقه‌های هیدرولیک برای شیلنگ‌های پنوماتیک، شیلنگ‌های هیدرولیک، لوله‌های هیدرولیک،‌ لوله‌های فشار قوی و لوله‌های پنوماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سرحلقه‌های هیدرولیک ۳ نوع می‌باشند :

۱-سرحلقه های جوشی هیدرولیک

۲-سرحلقه های شیلنگ خور هیدرولیک

۳-سرحلقه های شیلنگ خور پنوماتیک

Hydraulic banjos are used for pneumatic hoses, hydraulic hoses, hydraulic pipes, high pressure pipes, pneumatic pipes.i

Hydraulic banjos are 3 types:i

۱i-Hydraulic socket weld banjos

۲i-Hydraulic hose fit banjos

۳i-Pneumatic hose fit banjos

درپوش آچارخور هیدرولیک METRIC

درپوش های هیدرولیک بسیار متنوع هستند:

۱- درپوش هیدرولیک آلنی خودرو

۲- درپوش هیدرولیک آلنی واشرخور

۳- درپوش هیدرولیک داخل دنده

۴- درپوش هیدرولیک داخل دنده جهت کورکردن اتصالات هیدرولیک ۲۴ درجه

۵- درپوش هیدرولیک آچارخور BSP

۶- درپوش هیدرولیک آچارخور NPT

۷- درپوش هیدرولیک آچارخور بوش خور جهت کورکردن اتصالات هیدرولیک ۲۴ درجه و یا مهره دنباله های هیدرولیک ۲۴ درجه .

Hydraulic plugs are very diverse.i

۱i) BSP male captive seal hollow hex plug

۲i) BSP male captive o-ring seal plug

۳i) Female plug

۴i) Female plug for blinding 24 degrees hydraulic fittings

۵i) BSP male captive seal plug

۶i) NPT male captive seal plug

۷i) Male plug for blinding 24 degrees hydraulic fittings or 24 degrees hydraulic females.i

تبدیل هیدرولیک METRIC

تبدیل ها و یا پشت آمپری های هیدرولیک اتصالاتی هستند که با استفاده از آن ها می توانیم سایزهای اتصالات هیدرولیک را تغییر دهیم و سایز آن‌ها را از کوچک به بزرگ و بالعکس تبدیل کنیم.

Reducers or hydraulic BSP pressure gauge connector are fittings which with using them we can change the size of hydraulic fittings and convert them from smaller to bigger or conversely.i