منوی اصلی
فروش اینترنتی

درپوش آلني هيدروليك METRIC

درپوش آلنی هیدرولیک METRIC

درپوش های هیدرولیک بسیار متنوع هستند

۱- درپوش هیدرولیک آلنی خودرو

۲- درپوش هیدرولیک آلنی واشررخور

۳- درپوش هیدرولیک داخل دنده

۴- درپوش هیدرولیک داخل دنده جهت کورکردن اتصالات هیدرولیک ۲۴ درجه

۵- درپوش هیدرولیک آچارخور BSP

۶- درپوش هیدرولیک آچارخور NPT

۷- درپوش هیدرولیک آچارخور بوش خور جهت کورکردن اتصالات هیدرولیک ۲۴ درجه و یا مهره دنباله های هیدرولیک ۲۴ درجه

Hydraulic plugs are very diverse.i

۱i) BSP male captive seal hollow hex plug

۲i) BSP male captive o-ring seal plug

۳i) Female plug

۴i) Female plug for blinding 24 degrees hydraulic fittings

۵i) BSP male captive seal plug

۶i) NPT male captive seal plug

۷i) Male plug for blinding 24 degrees hydraulic fittings or 24 degrees hydraulic females